You áre an archive

“Jij bént een archief | You áre an archive” commented Suzan Drummen, artist and fellow artist-in-resident at EKWC (2020).

-in ontwikkeling-

nu, in retrospectief
tussenruimte, in-between-ness; iets is niet, maar iets kan zijn; ik lijk nu pas in de tijd te passen..
Zoeken naar verwantschappen, creëren van ontmoetingen, genereren van liefdesverhalen in tussenruimtes. 

Het proces van zoeken, ontmoeten, ontdekken en maken is onderdeel van het werk. Synergetische, zinnebeeldige installaties groeien over verwantschappen en kwetsbare relaties. Ook het persoonlijke artistieke archief draagt bij, als humus voor het maken van nieuwe ‘attributen’ voor geënsceneerde werkelijkheden. De vondsten en objecten worden samengebracht in zogenoemde 21e eeuwse klimaattaferelen. Er vormen zich boven- en onderwerelden, die door zonlicht, glas en spiegels, schaduw en spiegeling onvoorziene verwantschappen en tussenruimtes tonen. Er ontstaan een soort allegorische, zinnebeeldige stillevens, die als een geïntensiveerde beleving reflecteren op een alledaagse realiteit, over kwetsbaarheid en vergankelijkheid, schoonheid en poëzie.

Percepties van tijd, materie, landschappen en klimaat spelen een grote rol in het werk. De wijze waarop natuurlijke en door de mens veroorzaakte krachten elkaar in de tijd ontmoeten vormen niet alleen een landschap, maar ook de waarneming zélf wordt vormgeven. Zowel urbane stedelijke landschappen als sub-urbane kustlandschappen, vormen spiegels van tijd en maakbaarheid.

Zie ook:
https://lxwxdxtime.world/archive/
https://lxwxdxtime.world/mirabilia/

Gathering dust, or delay as artistic method (2022).
A performative intervention in the Exploded View exhibition on perceptions of imaging, image-forming and value systems in art and heritage. In a re-enactment of ‘Musée Imaginaire de la Sculpture’ (André Malraux, 1947), artist Jacqueline Heerema does not show the supposed collective image memory, but creates a world with images and words from her own oeuvre. High on the pedestal lies the work ‘aardtijd’ with the vulnerable soil/Earth, ‘low-to-the-ground’ she walks over art. In this way she elevates soil/Earth to the iconic origin from which life and also art arises. Arti et Amicitiae, Amsterdam. Photo: Luuk Smits.

Fluxes of times
Verzamelaar van ontijdelijkheid

Opgegroeid aan zee, in een groot naoorlogs gezin, voorbij de veronderstelde romantiek van de jaren 60.

Kind, wederopbouw
Leyweg (Den Haag, 1963, foto Stokvis, Haags Gemeentearchief)
kiosken, vitrines, binnen-buiten, rondom;
stedelijke vernieuwing, Brutalisme, Le Corbusier, zintuigen-lichaam-kunst-architectuur, beton brut; Oscar Niemeijer, Brasilia (bezocht in 2013).

Als kind, 8 Koppen, Jan Snoek, De Rade Den Haag (1963-64, aluminiumbeton).
Als middelbare schoolleerling passeerde ik dagelijks Paard en Ruiter van Marino Marini (1959):  ‘Si construi, si ruppe, un canto desolato resta sul monde’ (‘Men bouwde, men brak af, een desolaat gezang blijft op de wereld’). Maar in mijn herinnering stond het beeld oorspronkelijk op een hoge sokkel?

Traveling Stones
As a teenager I was fascinated by a photo of a moving rock, published in an edition of National Geographic Magazine (if I remember correctly). And that there was a myth surrounding these rocks. Nobody knew how or why they could move… So the first time I traveled to the United Stated (2000), I wanted to see this natural phenomenon with my own eyes and ‘Racetrack Valley in Death Valley’ became my destination. However, it proved out of reach for a ‘touristic visit’, so the myth and speculations continued… until recently. 
But the seed was planted for my artistic practice, and I am still wondering how we perceive, interpret and represent the mysteries of the world around us.

Sailing stones, also known as sliding rocks, walking rocks, rolling stones, moving rocks or wandering rocks. Racetrack Playa, Death Valley. California, USA.

Image: Mike Reyfman. mikereyfman.com
Image: Mike Reyfman. mikereyfman.com
Uncovering the myth. Link: http://www.sci-news.com/physics/science-death-valley-sailing-stones-02148.html
Uncovering the myth. Link: http://www.sci-news.com/physics/science-death-valley-sailing-stones-02148.html


student Monumental Art KABK: Lichaam en Landschap (graduation work, outdoor, 1982)

De voet (de eerste, 1980-1991)


student Environment KABK, invited by Joop Beljon: ‘je weet wat je kan, nu laat je dat los’
Isamu Noguchi

Staged authenticity
student Theoretical Museology, Leiden University

1986: Chambres d’Amis, Jan Hoet
..works of art that challenge artistic convention and institutional authority

In conversation with time, landscapes, matter and people.

images, words, shapes, landscapes
In conversation with time, landscapes, matter and people.
works of art that challenge artistic convention and institutional authority

nat
stenen
edelstenen
nat

TOA’s
Kauri’s (Senegal, Mali, 1992)

In 1991 I hiked through the Himalayas in Nepal, wondering about the genesis and massive natural erosion of this enormous range of mountains. And I saw human destruction. Locals cut woods for fire to heat buckets of water to cater for hikers like me. Resulting in huge landslides that wash away all fertile soils that cling to the slopes of these mountains. Later I learned that the top of the mountain can actually be found at the foot of that same mountain and sediments are spread all over the world. 
I brought home a small green-grayish stone in my backpack. In sync with the ‘original’ habitat I put the stone in some water and made this work in 1996.

stone, water, perception, reflection

Himalayas, Jacqueline Heerema 1996.
Himalayas, Jacqueline Heerema 1996.

In 2011, at Zandmotor:
Suddenly, I realized the timescale of the stone itself and of the delta landscape of the Netherlands as a whole. The matter shifted from an object into a subject, a stone became Stone, thus adding another layer to polycyclic acts of becoming. Once a mountain, Stone became my friend and accompanies me on field explorations as guide to touch upon time and spark imagination.

Kunt u mij ook zeggen… (1998)
2 publieke dagboeken in stadhuis

Reading Rembrandt (2000)
light, mirror, perceptions; public engagement, first work with making use of internet

Ik noem haar Roos (2000-2005)
themed around a childhood memory, a chair; the color green, haakpakket, hoerenstraat

One and Three Chairs, Joseph Kosuth (1965)

Schommel, Swing (2001)
A swing in an opened window frame to question the role of art (institutions) in the public domain. A surreal and efemeral public intervention at exhibition space TENT, Witte de Withstraat Rotterdam (NL)

Where art is the first form of life (2006)