timescale

To plant a seed to spark the unforeseen future.


conceptual artist + independent (sub)urban artist-curator + empirical artistic field research + art-science-society + environmental storytelling + inventor of innovatory heritage = art as public space

artist + paleontology + geology + archeology + hydrology + ecology + future climate + conceptual ceramics + technology = in search of the miraculous…the in-between-ness of the natural and artifactual: it’s a love story

sea + time + matter + landscape + climate


NEWS 2023:

Biodigital Eggshell Porcelain: in search of the miraculous, the in-between-ness of the natural and the artifactual.
Shape-shifting, artist-in-residency Earthly Encounters, Clay Kitchen Portugal.
Denken over de planeet, artist talk over tijdgeest, van professioneel naar ook publiek klimaatbewustzijn; Filosofie Den Haag, Zaal 3.
De Wonderkamer-revisited, artist talk over tijdgeest, van materieel naar ook immaterieel erfgoed, Erfgoedlab DNA Zoetermeer.
(expected) Innovatory Heritage, essay, author, selected to be published in Innovate Heritage, conversations in between art and heritage, Springer Publishers.


Hole in the sea at Bakar Bay, video still, Jacqueline Heerema, Croatia 2018.
Image: Hole in the Sea at Bakar Bay, video still, Jacqueline Heerema, Croatia 2018.
A natural phenomenon that is human-induced. With special reference to ‘A hole in the sea’, Barry Flanagan, 1969, Scheveningen.
BIO, NL
Jacqueline Heerema is conceptueel kunstenaar en (sub)urban curator. Ze studeerde Monumentaal en vervolgens Omgeving aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag, gevolgd door Theoretische Museologie aan de Universiteit Leiden. Als empirisch artistiek veldonderzoeker en curator zoekt ze veelzijdige en wederkerige perspectieven om ruimte te creëren voor wederkerigheid en meerstemmigheid in een veranderende wereld.  
Ze beschouwt kunst als publieke ruimte en verbindt kunst en wetenschap met publiek. 
 
Jacqueline is gefascineerd door percepties van tijd en waarde, die we vaak als vanzelfsprekend beschouwen.
Ze transformeerde een woonwijk tot ‘Museum Oostwijk’ (2002-2009), deconstrueerde institutionele museologie in ‘De Wonderkamer van Zoetermeer’ (2008-2009) en is uitvinder van Innovatory Heritage, waarbij het begrip erfgoed verschuift van statisch/exclusief naar dynamisch/inclusief. Op uitnodiging van COMCOL deelde ze haar inzichten onder meer met de presentatie ‘Can art contribute to new concepts of heritage, museums, collections and society?’ tijdens het jaarlijkse museumcongres ICOMRio in Rio de Janeiro, Brazilië (2013). Over inclusie, en verschuiving van materieel naar ook immaterieel erfgoed, Museum 2.0.

Als onderdeel van haar artistieke praktijk is Jacqueline mede initiator en curator van Satellietgroep. Een internationaal kunstenaarscollectief dat sinds 2006 de veranderende relatie tussen mens en natuur vanuit artistiek perspectief onderzoekt, met een focus op de zee, (kust)landschapstransities, klimaat en de impact van de mens op de planeet. Ze ontwikkelde ruim tien jaar artist-in-residency programma’s met publieke expedities in binnen- en buitenland (Scheveningen, Den Haag, Wadden, Afsluitdijk, Zandmotor, België, New York, Japan, UK, Malta, Kroatië, Litouwen, Rusland Georgië, Moldavië, Turkije, 2009-2019). Op uitnodiging sprak ze in het Europees Parlement in Brussel over ‘Arts & Climate Change’ (COP 2015). In 2018 cureerde ze het tentoonstellingsprogramma ‘Climate as Artifact – Klimaat als Mensenwerk’ in de Elektriciteitsfabriek in Den Haag. Gedurende vijf weken werd op locatie gewerkt en vonden workshops, seminars en publieke expedities plaats. Publiek kon bijdragen aan artistiek onderzoek en kreeg via de kunsten toegang tot andere kennisdomeinen. In 2021 publiceerde Technische Universiteit Delft haar essay ‘Pioneering Sand Motor – Sand Motor as source to rethink anthropogenic coastal modifications of cultural public space’. Over de verschuiving van professioneel naar ook publiek klimaatbewustzijn.
 
Op het raakvlak van kunst met paleontologie, geologie, archeologie, hydrologie en ecologie spelen percepties van tijd, materie, landschappen en klimaat een grote rol in haar werk. Ze probeert het voorstellingsvermogen verder uit te dagen door meer inclusieve en affectieve, zinnelijke wereldbeelden te creëren. Naast projecten over zee, kust, wadden, polders, dijken, badplaatsen, een regenrivier en de Zandmotor ontwikkelt ze sinds 2019 ‘The becoming, The being & The meanwhile’, een project over zinnelijkheid, tastzin, kwetsbaarheid en klimaat rondom Land in wording in het Amstelpark Amsterdam. Ze is regelmatig artist-in-resident, recent in EKWC, het Europees Keramisch Werk Centrum in 2020; EKWC 2021; Zone2Source 2021; Barcelona 2022; Zone2Source 2022, Portugal 2023.

Sinds 2015 is ze vrijwilliger in de archeologie (AWN); sinds 2019 voorzitter van de stichting De Onkruidenier; in 2022 werd ze voorzitter van de Nederlands-Belgische stichting Klimaatdichters.

EN

Jacqueline is conceptual artist, creator, mediator and independent (sub)urban artist-curator.
Keywords: perceptions of time, landscapes, matter and climate; art as public space; artistic field research; collaborations arts, sciences and/with public; public and professional climate consciousness; education arts-sciences. 

Artistic statement: 

The time of the earth is not (yet) in our senses. 
Faced with current and future environmental challenges, we need to develop a new view of the planet and of the self. With a practice in the arts and cultural heritage I tend to perceive the world from an artistic perspective, with a focus on perceptions of the history of nature and future of humanity. Working, and making public programs with a wide range of artists, designers, audiences, local experts and scientists, I seek ways to include the non-human narrative, the pre-human history of nature. This helps me to provoke new ideas about the origins of both the natural and the artifactual, to enhance a deeper professional and public sensitivity for their interconnectivity, of the time-depth of landscapes and matter, climate, earth and atmosphere, and of ourselves as human agency. I am convinced that the arts can offer alternative subjectivities for the way we inhabit Earth by creating different worldviews, that includes the past, present and future. 

Bio:

Jacqueline Heerema (Netherlands, 1958) is a Dutch conceptual artist, creator, mediator and independent (sub)urban artist-curator. She studied Monumental Art at the Royal Academy of Art The Hague, followed by Environment at the Royal Academy of Art The Hague, and Theoretical Museology at Leiden University.
Jacqueline is fascinated by the construction of ‘time’ and changing perceptions of value systems, which we often take for granted. Her work arises in-between images and words, landscapes and matter, works of art and people, time and climate. She addresses concepts of ‘worldmaking’ and notions of timescaping, matterscaping, landscaping and climatescaping to offer an alternative strategy for the way in which we relate to each other, with the other and with otherness. She focusses on the in-between-ness of the natural and the artifactual to create space for reciprocity and polyphony in a changing world.  

Jacqueline initiates, develops, facilitates and supervises artistic field research, ephemeral interventions, exhibitions and large-scale projects in the public domain and creates ‘art as public space’. She is the inventor of Innovatory Heritage, in which the understanding of heritage shifts from static/exclusive to dynamic/inclusive. She transformed a residential area into ‘Museum Oostwijk’ (2002-2009) and deconstructed institutional museology in ‘The Chamber of Marvels’ (2008-2009). 

Jacqueline enhances dialogues between the arts, sciences and society. She creates conceptual and programmatic conditions for international artist-in-residency programs and public programs for various target groups with artistic field research, public expeditions, exhibitions, debates and workshops. Her network consists of artists, designers, filmmakers, architects, landscape architects, scientists in the fields of ecology, climate, geology, archeology, oceanography, philosophy, zoology, botany, culture, cultural and natural heritage and spatial planning. She engages with pupils and students and collaborates with art academies, universities, policymakers and citizens scientists. She regularly gives talks at home and abroad in areas that are often far beyond the realm of the arts, to enhance discourse between the arts, design and different knowledge domains and with the public. 

Among her recent art projects are ‘The becoming, The being & The meanwhile – subsurface as living climate archive’, themed around a constructed swamp called Land in Wording, Amstelpark Amsterdam. She reconstructed the Genesis and performed the public intervention Onland (2019), found an 17th century artifact and sourced subsurface soils with a depth of 10 meters and a time-depht of approx. 6.000 years, exhibited Breath of Soils(s) in context of a public program (Zone2Souce, 2020), followed by Soft Soils (VU, CLUE+, essay 2021, exhibition at Arti et Amicitiae is due to COVID postponed to 2022) and the concept of ‘aardtijd’ (Zone2Source, EKWC, 2021-ongoing).

In 2020 Jacqueline was artist-in-resident at EKWC, the international centre-of-excellence for ceramics. She had noticed at the intersection of art, paleontology, geology and archeology a parallel in the becoming of a fossil and of ceramic techniques, like a mold, cast or imprint, and the understanding of climate as temperature, humidity, etc. in parallel to the working of a kiln. With fragments of Mammoth fossils (sourced at Zandmotor), she developed hybrid materials – in-between a fossil and an artifact – called North Sea Fossils Porcelain, -Celadon and -Sigillata, eventually successfully 3-d printed with Mammoth fossil matter and created a series of ‘fossil fragments |ceramic shards’. She presented sedi | senti |ment during Test Case XII.
For the second residency in 2021 she collaborated with the Natural History Museum Rotterdam and explored the concept of re-sourcing with ceramic artifacts of Iron Age cooking pottery shards (sourced in The Hague dunes), with special thanks to The Hague Archeology and AWN (Volunteers is Archeology). Experimentally she discovered a kinship between different entities, which either repel or attract each other. She calls this ‘residual intimacy’. She presented re-cast as repository | residual intimacy during Test Case XXIV.

As part of her artistic practice Jacqueline initiated Satellietgroep (The Hague, 2006) and is artist-curator since then. Satellietgroep is an artists’ collective that explores the reciprocal relations of humanity and nature from an artistic perspective, with a focus on the sea, (coastal) landscape transitions, climate and the impact of humanity on the environment in the Netherlands and abroad. In 2018, Satellietgroep posed the question Who is nature? With the exhibition program ‘Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk’, Satellietgroep positioned dialogue about climate and the impact of humanity as a geological force in the cultural domain. Materializing ideas through art and redefining climate as an artifact, as something we make, helps to increase our sensitivity and to see connections within the natural world and between our actions and our environment. 
As founder of artists collective Satellietgroep she initiated and curated international artist-in-residency exchange programs (2009-2019) with a focus on the sea, coastal transitions and climate: Badgast (urban beach resort Scheveningen), Now Wakes The Sea (Croatia, Malta, Japan, Scotland, Lithuania, New York City, Russia, Moldova, Georgia, Turkey), DCR Gueststudios (urban), Zandmotor (building with nature). The works are collected and presented in The Anthropogenic Coastal Atlas worldwide.
Recent 5 months artistic field research, followed by 5 months of DIY public participations called Who is Dommel? – themed around a Dutch rain river valley – draws attention to the interconnectivity of time with climate, of geodiversity with sociodiversity, hydrodiversity and biodiversity (commissioned by Waterschap De Dommel, KunstLoc Brabant, Landschapstriënnale, 2021).

In 2019-2020, Jacqueline was artistic researcher at University Twente, Dept. Water Management to develop a new education curriculum for art and engineering students. This initiative is called ‘Beyond Technology’ and developed i.c.w. Art & Design Academy ArtEZ. It stems from the need to approach upcoming challenges in the environment from a versatile perspective by bridging the gap between the arts and humanities/social sciences and the natural/technological sciences. 

She wrote the reflexive essay of 10 years artistic field research with Zandmotor, ‘Pioneering sand Motor – Sand Motor as source to rethink anthropogenic coastal modifications of cultural public space’, published in Research by Urbanism, University Delft Publishers (2021). She gave an artist talk at the international Coastal Dynamics Conference at TU Delft and developed a series of Public Field Lessons on time, sea and climate (2021).

Since 2015 she is volunteer of AWN, the Dutch Association of Volunteers in Archeology. 
Chair of De Onkruidenier Foundation since 2019.
In 2022 she became chair of Dutch-Belgian Klimaatdichters Foundation.

Projects are commissioned or funded by Stroom Den Haag, Mondriaan Fonds, DOEN, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie and more. 

Projects, global overview:

1996-ongoing: Anecdotical whereabouts, interventions in public space, art as public space.
2019-ongoing: empirical artistic research In search of the In-beween-ness of the natural and the artifactual.
2019-ongoing: The becoming, The being & The meanwhile, artistic field research of subsurface as living climate archive, Land in Wording, Zone2Source, VU-CLUE+, Arti et Amicitiae, Amsterdam.
2019-2020: Artistic researcher at Universiteit Twente, co-initiator Beyond Technology i.c.w. Art Academy ArtEZ.
2018: artist-curator of Climate as Artifact – Klimaat als Mensenwerk, exhibition program Elektriciteitsfabriek Den Haag for artists collective Satellietgroep.
2009-2019: artist-curator of international artist-in-residency programs for artists collective Satellietgroep.
2014-ongoing: The Anthropogenic Coastal Atlas.
2014-2015: Walking all the shores of the Netherlands.
2013: Guest-curator Stellingname – water, land and innovatory heritage, Kunstfort bij Vijfhuizen.
2008-2009: Initiator, artist-curator of The Chamber of Marvels, Zoetermeer.
2006-nowFounder, artist-curator of artists collective Satellietgroep.
2002-2009Initiator, artist-curator of Museum Oostwijk, Vlaardingen.
2002-2006: Curator WindMee, South-Holland.
2001-2003: Initiator, artist-curator of artist run initiative Hot Red Lokaal, The Hague.
2000-2005Ik noem haar Roos, artistic programs themed around constructions of identity. 
1996-1997: Stonewater I, II, III icw choreographer Annelie David.
1990-1996: Co-founder international art-architecture initiative Atelier VagaBond.
1986-2013: Advisor, commissions for masterplans art in public space.

Awards, grants:

2022: Grant Stroom
2021: Grant Mondriaan Fonds
2021: Grant Stroom
2020: Grant Stroom
2017: Nomination KNAW-NIAS residency
2015: Honorary Award, I-SEA, Clash of Concepts, Rijkswaterstaat
2013: Grant Mondriaan Fonds
2008: Grant Fonds BKVB

Recent artist-in-residencies:

2023: Shape-shifting, Clay Kitchen Portugal
2022: Dagzomen, Park Studio de Orangerie, Zone2Source, Amsterdam.
2022: In search of the miraculous…, CasCaDas ArtSpace Barcelona, Spain.
2021: aardtijd, Glazen Huis, Zone2Source Amsterdam.
2021: Re-cast as repository | residual intimacy, EKWC, the European Ceramics Work Center.
2020: sedi | senti | ment, EKWC, the European Ceramics Work Center.
2019: Basque Center for Climate Change (BC3), Bilbao, Spain.
2018: Terschelling – Croatia, Tandem, Leeuwarden – Rijeka EU Cultural Capital
2016: Gozo, Malta, Valletta EU Cultural Capital.
2015: Governors Island, LMCC, New York City.
2012: Malta, The Hague – Valletta EU Cultural Capital.

Artist-curator of international artist-in-residency and public programs for artist collective Satellietgroep:

2014-now: Public Expeditions Zandmotor, polders, wadden, Afsluitdijk, Scheveningen. 
2017: Zandgast, Zandmotor is Mondriaanfonds Binnenland Gastatelier.
2014-now: Zandgast, Zandmotor.
2013-2019: DCR Gueststudios, The Hague. 
2012-now: Now Wakes The Sea, international exchange artist-in-residency programs Netherlands – New York, Japan, UK, Malta, Croatia, Lithuania, Russia, Georgia, Moldova, Turkey; curatorial resident.
2009-2015: Badgast, Scheveningen. 

Selection of recent exhibitions, public programs, essays & artist talks: 

2022:
Sept 2022: Soil Talks for Our Living Soil, Zone2 Source, Amsterdam
July-mid Sept 2022: It’s a love story: Earthly Provenance | Ancestral Intimacy, exhibition, part of Our living Soil, Zone2Source Amsterdam
July-mid August 2022: Dagzomen, artist-in-residency Park Studio de Orangerie, Zone2Source, Amsterdam.
2022: To Whom Belongs the Sea? artist talks The Anthropogenic Coastal Atlas | Black Sea for Sinopale 8, Sinop Biennial in Turkey and Batumi Urban Agenda, Georgia; Governors Island, New York City.
June 2022: In search of the miraculous…, artist-in-residency at CasCaDas ArtSpace Barcelona, Spain.
April 2022: empirical artistic field research Terschelling.
Febr-March 2022: Soft Soils, aardtijd, The becoming, The being & The meanwhile, subsurface as living climate archive Part 5, exhibition, part of Exploded View II, Arti et Amicitiae, Amsterdam.
Gathering dust, or delay as artistic research method, 2019-2022. Performative intervention, Arti et Amicitiae, Amsterdam.

2021:
Re-cast as repository | residual intimacy, second artist-in-residency at EKWC, European Ceramics Work Center; open studio presentation during Test Case XXIV.
Artistic-curatorial research of ‘in-between-ness’ is funded by Mondriaan Fonds.
Narratives of Soils, artist talk at Community Garden SNV for seminar Learning with Others: Contemporary Issues in Art and Design Education, Piet Zwart Institute – Willem de Kooning Academy Rotterdam.
aardtijd; toenadering; artist-in-residency, The becoming, The being & The meanwhile, subsurface as living climate archive Part 5, i.c.w. Kenzo Kesuda, Eline Kersten at Glazen Huis, Zone2Source, EKWC.
Van Doggerland t/m Zandmotor, public field lessons on time, sea and climate at Zandmotor.
Who is Dommel, artistic field research with DIY public participation, artist-curator for Satellietgroep, commissioned by Waterschap De Dommel, KunstLoc Brabant, part of Living Lab Brabantse beken, Landschapstriënnale 2021.
Pioneering Sand Motor – Sand Motor as source to rethink anthropogenic coastal modifications of cultural public space, essay, author, published in ‘Building with Nature Perspectives’, Research in Urbanism Series by Delft University Publishers. Artist talk at international Coastal Dynamics Conference at TU Delft.
Soft Soils, essay, author, is published in ‘Exploded View, Art and Research on Layered Landscapes in Transition’ by CLUE+, Interfaculty Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage at Vrije Universiteit Amsterdam. 
Breath of Soil(s), The becoming, The being & The meanwhile, Part 3 is included in ‘Biophilia: van vensterbank tot landschap’ by Erik A. de Jong (Dutch only, essay geschreven bij het afscheid als ARTIS-hoogleraar Cultuur, Landschap en Natuur aan de Universiteit van Amsterdam).

2020: 
sedi | senti | ment, artist-in-resident at EKWC, European Ceramics Work Center; open studio presentation during Test Case XXII.
Breath of Soil(s), The becoming, The being & The meanwhile Part 3, Land in Wording, exhibition and public programs at Glazen Huis, Zone2Source, Amsterdam. Philosopher Lietje Bauwens participated in the workshop Soil Analysis and wrote the essay ‘Er woont iemand in het moeras’ for Mister Motley (Dutch only).
Guest at radio program Soil Matters, Amsterdam.
Inhale. Exhale. The art of making a peat ball, an earth sphere, 24hr online global workshop, i.c.w. RE-PEAT Collective, World Peat Day 2020.
Matter of Time, video, Earth Day 2020.
Beyond Technology Magazine, co-author, publication i.c.w. University Twente and Art Academy ArtEZ.
Who is Nature? essay co-author with Lotte Bosman, published in ‘Urbanisation of the Sea’ by Nai010 Publishers.

2019:
Onland, public intervention, The becoming, The being & The meanwhile Part 2, Amstelpark Amsterdam.
Genesis, re-constructing the genesis of Land in Wording, The becoming, The being & The meanwhile Part 1, Amstelpark Amsterdam.
Artistic researcher at Universiteit Twente, dept. Water management, co-initiator of Beyond Technology, pilot new curriculum i.c.w. Art Academy ArtEZ.
Can co-creation of (students of) the arts and sciences enhance public climate-consciousness? artist talk at Basque Center for Climate Change (BC3), Bilbao, Spain.
Beyond Technology Magazine, in between art and science, artist talk at Art in the Anthropocene conference, Dublin.
Beyond Technology, in between art and science, artist talk at 4UT Resilience conference, Universiteit Twente.
Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk, essay, author of review for Satellietgroep.

2018:
Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk, artist-curator for Satellietgroep, exhibition program at Electriciteitsfabriek, The Hague.
Zeelab #1-5, artist-curator for Satellietgroep, #1 Uptime_ (Nest), #2 Climate as Game Changer (Border Sessions), #3 Environmental Literacy, #4 Global Waves, #5 Landscape Observations (Climate as Artifact).
Who is nature? concept, field research, artist-curator for Satellietgroep, pre-program of Climate as Artifact.
Who is nature? interviewed by sociologist Ruben Jacobs at V2_ Rotterdam.
Hole in the Sea, video, artist-in-residency Sources and Resources, exhibition at Praputnjak, Croatia.
The Culture of Nature, artist talk at 16th ISISA Islands of the World Conference ‘The changing futures of islands’, Leeuwarden EU Cultural Capital 2018 i.c.w. Waddenacademie at Terschelling.
Innovatory Heritage, guided tour at Zandmotor for Re-Scape Colloquium of Centre for Global Heritage and Development, Leiden University, Erasmus University, i.c.w. Design & History research group TU Delft and CLUE+, Interfaculty Research Institute for Culture, Cognition, History and Heritage at Vrije Universiteit. 
Who is nature? artist talk at Viscous Space North Sea Conference i.c.w. Centre for Global Heritage and Development and History of Architecture and Urban Planning, at TU Delft.
Zandmotor – a cultural phenomenon, essay, author, published by Delft University Publishers. 
Double Talk, artist talk at Delta Interventions TU Delft, Faculty of Architecture, North Sea Landscape of Coexistence, at TU Delft.
Sources & Resources, field research, artist-curator for Satellietgroep i.c.w. Tandem, Leeuwarden2018 EU Cultural Capital, Rijeka2020 EU Cultural Capital, ECF, MidOst, at Rijeka, Croatia.
Who is heritage? artist talk, Zone2Source and CLUE+/VU at Vrije Universiteit Amsterdam.

2017: 
Nominated for NIAS-KNAW artist-in-residency 2018.
Arts & The Concept of Building with Nature, artist talk at conference NWO-NKC at Jaarbeurs Utrecht.
Arts & The Concept of Building with Nature, artist talk at Cornell University-Architecture, Art and Planning Studio Space, i.c.w. Dutch Consulate at New York City.
The Abundance & Scarcity of Sand, co-initiator of seminar i.c.w. Atelier NL, MU Art Space at Dutch Design Week.
Destination Highway Afsluitdam, field research, artist-curator for Satellietgroep, exhibition program, commissioned by Ministry of I&M, at Afsluitdijk
Sea Rise, exhibition & artist-talk, Lund University, Malmo Design Center, Sweden.
Zandmotor, artist-curator for Satellietgroep, Mondriaanfonds Binnenland Gastatelier 
Making Time, artist-curator for Satellietgroep, public exhibition program at Center for Archeology, Nature- and Environmental Education, The Hague.
Prospectors, three layers of landscape, field research, artist-curator, exhibition program, Satellietgroep i.c.w. Onkruidenier, at Intersections Art Rotterdam, Rotterdam.
Landscapery, Gardening without borders, artist-curator, field research, public expeditions program, Satellietgroep i.c.w. Onkruidenier, at Oerol, Terschelling.

2016: 
Artist-in-resident on Gozo, Malta, field research, artist-curator for Satellietgroep, exhibition proposal Byoyant for Valletta – Malta EU Cultural Capital 2018.
Coupures in coastal landscapes, field research, artist talk for Arcadis at Domein Raversyde, Belgium.
The Sublime Coast, cultural analysis, artist talk for Coastal Network Netherlands-Belgium.
Landschapsextracten Waterland, field research, public expeditions program, Satellietgroep i.c.w. Onkruidenier at Over het IJ Festival, Amsterdam.
Zandgast, design proposals for artist-in-residency/visitors center at Zandmotor, artist-curator for Satellietgroep i.c.w. stakeholders.
Zandmotor artist-in-residency programs, artist-curator for Satellietgroep.
Sea and Zandmotor – source of innovation, artist-curator for Satellietgroep, public exhibition program at Center for Archeology, Nature- and Environmental Education, The Hague.

2015: 
Arts & Climate Change, artist talk at EU Parliament in Brussels, COP21.
Artist-in-resident Liminal Labs#3, LMCC, field research, exhibition program at Governors Island in New York City.
Zandgast, cultural vision art-science-public, commissioned by Province South-Holland.
Welcome in the Water Bubble, field research, artist-curator for Satellietgroep, public expeditions program at Into The Great Wide Open, Vlieland.
Artist-in-residency exchange program Liminal Labs#2, artist-curator for Satellietgroep i.c.w. NCCA i.c.w. ProArte at St. Petersburg. 
Artist-in-residency exchange program Liminal Labs#1, artist-curator for Satellietgroep i.c.w. Nida Art Colony, Lithuania.
Shared or Mutual Cultural Heritage, artist talk, Ministry OCW and BUZA.
Anthropogenic Coastal Atlas, artistic researcher, commissioned by Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). 

Exhibitions, public programs (selection):

2022: It’s a love story: Earthly Provenance | Ancestral Intimacy, Zone2Source Amsterdam.
2022: Swamp Walk, finissage artist-in-residency Park Studio de Orangerie, Zone2Source Amsterdam.
2022: Soft Soils, aardtijd, part of The becoming, The being & The meanwhile, subsurface as living climate archive at Arti et Amicitiae, CLUE+/VU, Amsterdam.
2012-ongoing: Zeespiegel – Mirror on the Sea, 24/7 open air exhibition, boulevard Scheveningen.
2021: recast as repository, open studio presentation during Test Case XXIV at EKWC.
2021: aardtijd, Zone2Source, Amsterdam.
2021: Sensoilations, online program during 24hr Online Global Peat-Fest 2021.
2021: Who is Dommel? Landschapstriënnale 2021.
2020: sedi | senti | ment, open studio presentation during Test Case XII at EKWC.
2020: Breath of Soil(s), exhibit and public programs, Zone2Source, Amsterdam.
2020: Inhale. Exhale. The art of making an earth sphere, 24hr online global workshop, i.c.w. RE-PEAT Collective.
2020: Matter of Time, video, Earth Day 2020.
2019: Onland, public intervention, Zone2Source, Amsterdam.
2018: Climate as Artifact – Klimaat als mensenwerk, Elektriciteitsfabriek, The Hague.
2018: Zeelab #1-5: Uptime_ (Nest), Climate as Game Changer (Border Sessions), Environmental Literacy, Global Waves, Landscape Observations (Climate as Artifact).
2018: Sources and Resources, Praputnjak, Croatia.
2017: Landscapery, Gardening without Borders, Oerol, Terschelling.
2017: Destination Highway Afsluitdam, Ministery I & M, Afsluitdijk.
2017: Sea Rise, Lund University, Malmo Design Center, Sweden.
2017: Prospectors, Three layers of Landscape, Intersections, Art Rotterdam.
2017: Making Time, Center for Archeology, Nature- and Environmental Education, The Hague.
2016: Landschapsextracten Waterland, Over het IJ Festival, NDSM Amsterdam.
2016: Sea and Zandmotor – source of artistic innovation, Center for Archeology, Nature- and Environmental Education, The Hague.
2015: Welcome in the Water Bubble, Into The Great Wide Open, Vlieland.
2015: Liminal Labs#3, LMCC – Governors Island, New York City.
2015: Liminal Labs#2, NCCA – ProArte, St. Petersburg (Russia).
2014-2021: Public Expeditions #1-18, Zandmotor, polders, wadden, Scheveningen.
2013: Zeelust, GEMAK, The Hague.
2013: Stellingname – water, land & innovatory heritage, Kunstfort bij Vijfhuizen.
2012-2013: Now Wakes The Sea, Chisinau (Moldova), Batumi (Georgia), Moskou, Kaliningrad (Russia).
2012: Now Wakes The Sea, Sinop & Istanbul (Turkey).
2010: CCC-Combine, Compare or Conflict, Istanbul (Turkey).

Publications, essays (selection):

(expected) Innovatory Heritage, essay, author, selected to be published in Innovate Heritage, conversations in between art and heritage, Springer Publishers.
2021: Pioneering Zandmotor, essay, author, published in Building with Nature Perspectives, Research in Urbanism by Delft University Publishers,
2021: Soft Soils, essay, author, published in Exploded View, Art and Research on Layered Landscapes in Transition by CLUE+, Vrije Universiteit Amsterdam.
2020: Who is nature? essay, co-author, published in Urbanisation of the Sea by Nai010 Publishers.
2020: Beyond technology Magazine, co-author, publication i.c.w. University Twente and Art Academy ArtEZ.
2018: Zandmotor – a cultural phenomenon, essay, author, published by Delft University Publishers.
2015Conversations between arts and heritage, essay, author, to be published in Innovate Heritage, Berlin.
2014: On Flux of Sand and Aquatic Ecosystems, co-curator of Inter-Format Symposium hosted at Nida Art Colony, Lithuania; author, essay Liminal imaging of nature, published in Log6 by Nida Art Colony.
2013: Badgast, author, Satellietgroep, publication Badgast artist-in-residency programs Scheveningen.
2013: Now Wakes The Sea, co-author, Satellietgroep, publication of international exchange artist-in-residency programs Netherlands-Turkey in 2012.
2013: The concept of Innovatory Heritage, essay, publication ICOM Rio 2013 – COMCOL Museology, in the context of the talk at ICOM Rio 2013, Rio de Janeiro, Brazil.
2009: 4289, The Chamber of Marvels of Zoetermeer, co-author, publication, spread to all museums, heritage and heritage education institutions in the Netherlands, 1200 editions.
2009: Museum Oostwijk, author, publication spread house-to-house in Oostwijk, Vlaardingen, 3000 editions.
2008: Beachlife, co-author, Frame Publishers.
2008: S.MAG#2 Zee – Geen zee, Sea – No Sea, co-author, Satellietgroep Sea Magazine.
2007S.MAG#1 Zeedelijk, co-author, Satellietgroep Sea Magazine.

Artist talks (selection):

2023: Denken over de planeet, artist talk on time, and the shift from professional to also public climate-consciousness that took place in the last decades; Filosofie Den Haag, Zaal 3.
2023: De Wonderkamer-revisited, artist talk on time and the shift from material to also immaterial heritage that took place in the last decades; Erfgoedlab DNA Zoetermeer.
2022 Soil Talks for Our Living Soil, Zone2 Source, Amsterdam.
2022: To Whom Belongs the Sea? Presentation of The Anthropogenic Coastal Atlas for Batumi Urban Agenda, Georgia.
2022: To Whom Belongs the Sea? Presentation of The Anthropogenic Coastal Atlas for Sinopale 8, Sinop Biennial Turkey.
2021: Narratives of Soils at Community Garden SNV, for seminar Learning with Others: Contemporary Issues in Art and Design Education Piet Zwart Institute, Willem de Kooning Academy Rotterdam.
2021: Who is Dommel? For Waterschap De Dommel, online due to COVID-19.
2020: Can co-creation of (students of) the arts and sciences enhance public climate-conciousness? Seminar at BC3, Basque Center for Climate Change, Bilbao, Spain.
2019: Beyond Technology, Art in the Anthropocene Conference, Dublin.
2019: Beyond Technology, 4UT Resilience Conference, Universiteit Twente.
2018: Double Talk, Delta Interventions TU Delft, Faculty of Architecture, North Sea Landscape of Coexistence.
2018: Who is nature? Interviewed by sociologist Ruben Jacobs, V2_ Rotterdam.
2018: Who is nature? Viscous Space North Sea Conference, Centre for Global Heritage and Development and History of Architecture and Urban Planning, TU Delft.
2018: The Culture of Nature, 16th ISISA Islands of the World Conference ‘The changing futures of islands, Leeuwarden EU Culturele Hoofdstad 2018, Waddenacademie, Terschelling.
2018: Innovatory Heritage, Re-Scape Colloquim, The Centre for Global Heritage and Development, Leiden University, Erasmus University, the Design & History research group TU Delft, CLUE+, VU Amsterdam.
2018: Sources & Resources, Tandem, Leeuwarden2018 EU Cultural Capital, Rijeka2020 EU Cultural Capital, ECF, MidOst in Rijeka, Croatia.
2018: Who is heritage? Zone2Source, CLUE+, at VU Amsterdam.
2017: The Abundance & Scarcity Of Sand, symposium icw Atelier NL, MU Art Space, Dutch Design Week Eindhoven.
2017: Arts & The Concept of Building with Nature, NWO-NKC Conference, Jaarbeurs Utrecht.
2017: Arts & The Concept of Building with Nature, Cornell University – Architecture, Art and Planning Studio Space, Dutch Consulate in New York City.
2017: Arts & Climate Change, International Coastal Conference, Lund University, Malmo Sweden.
2016: The Anthropogenic Coastal Atlas, GEOBUZZ Conference.
2016: Arts, science, politics and climate change, ESOF Conference, Manchester.
2016: Hybrid relation of mankind and man-made nature, MANMADE, Domein Raversyde, Belgium.
2016: Zandmotor A Cultural Phenomenon, 5 years Zandmotor Conference, Kurhaus Scheveningen.
2015: Arts & Climate Change, EU Parliament Brussels, COP21, Brussels.
2015: Heritage as artistic strategy, Open Set Dutch Design Summer School, Witte de With, Rotterdam.
2015: Arts & Climate Change, National Deltaconference.
2015: Arts & Climate Change, Oerol – Sense of Place, Terschelling.
2014: To Whom Belongs The Sea? for Failed Architecture at TodaysArt, Scheveningen.
2014: Arts and Innovatory Coastal Cultures, North Sea Conference, Ministry I & M.
2014: Innovatory Heritage, Innovate Heritage Conference-conversations between arts and heritage, Berlin.
2013: Can art contribute to new concepts of heritage, museums, collections and society? ICOMRio2013, Rio de Janeiro, Brasil.
2013: Now Wakes The Sea, NIP-The Netherlands Institute, St. Petersburg.
2013: Opening Telling the Baltic, Marine Museum, Kaliningrad.
2013: Mutual AiR Impuls, International artist-in-residency Conference, Transartists, Dutch Culture, at Moscow.
2012: Participative Collecting, Expert Meeting, Museu Da Mare (Rio de Janiero, Brasil), Image IC, Kosmopolis Rotterdam, Reinwardt Academy, Rotterdam Museum, at Reinwardt Academy, Amsterdam.
2012: Culture & Coastal Transitions, International Coastal Conference Littoral, Belgium.
2011: Shaping the New, International artist-in-residency Conference, Kosice, EU Cultural Capital 2013, Slovakia.

MORE: see archive